Klub Seniora

Koordynator

Magdalena Sprung
tel. 519 168 466

Zajęcia odbywają się w siedzibie RPEKiT w Rynie

Klub Seniora w Rynie działa przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie od października 2022 roku. Obecnie zrzesza 63 członków. Klub Seniora to oferta różnorodnych zajęć dla mieszkańców Miasta i Gminy Ryn w wieku 50+. Daję możliwość seniorom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszańców jak i umożliwia aktywne spędzanie czasu wolnego.

 Przed nami nowy plan zajęć. W tym semestrze proponujemy zajęcia m.in. z kodowania, z języka angielskiego, taneczne, trening umysłu, teatralne, plastyczne, makrama, wokalne, filmowe, basen, zajęcia w pracowniach WTZ w Rynie i wiele, wiele innych ciekawych zajęć. Na nudę nie będzie czasu. Odbędą się również wykłady poruszające różnorodna tematykę m.in. jak dbać o słuch połączone z bezpłatnymi badaniami słuchu, co to są uzależnienia, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo. Niezabranie wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych.  

Zajęcia z zakresu historii literatury dla ryńskich seniorów poprowadzi Katarzyna Lubowiecka Motyka. Na kolejnych pięciu spotkaniach tematyka oscylowała będzie głównie wokół historii książki. Nie tylko książki jako przedmiotu składającego się z kartek oraz liter. Poznamy historię książki od malowideł ściennych, glinianych tabliczek, rękopisów, poprzez pierwsze druki, aż po audiobooki. Zajęcia zostały podzielone aby połączyć wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi, ich rozkład prezentuje się następująco: 1. Wykład z historii literatury część 1: Era rękopiśmienna 2. Ćwiczenia z kaligrafii: rycie znaków na glinie, oraz w wosku w języku starogreckim, hebrajskim oraz hieroglifami. 3. Wykład z historii literatury część 2: Era druku aż do współczesności 4. Ćwiczenia z tworzenia czcionek drukarskich i tworzenia matryc drukarskich. 5. Wykład z historii sztuki książki oraz ćwiczenia z iluminacji inicjału metodą średniowieczną I projektowanie indywidualnych exlibrisów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Klubu Seniora w Rynie. Kto jeszcze się nie zapisał, a ma na to ochotę.

Skip to content